Leerplein

De groepen 5 t/m 8 vormen samen één heterogene bovenbouwgroep, geleid door twee leerkrachten en een onderwijsassistent. Vanuit deze groep worden steeds (niveau-)groepen gehaald die op doel instructie krijgen door vakspecialisten. Tijdens de zelfstandige verwerking van de leerstof op het leerplein (mbv Snappet) wordt tijd gecreëerd voor portfoliogesprekken met hun mentor. Leerlingen worden zo meer eigenaar van hun eigen leerproces. In de middag kunnen de leerlingen de geleerde kennis toepassen in uitdagende projecten en sociale situaties.

Ook de groepen 1 t/m 4 zullen komend schooljaar meer gaan samenwerken, zodat er in heterogene groepen meer recht gedaan kan worden aan de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er zal meer focus komen te liggen op de gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten van alle leerlingen en een meer soepele overgang van groep 2 naar groep 3. De leerlingen zijn door het portfolio (-gesprek) meer betrokken bij hun eigen leerproces.

Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt er gewerkt in PLG’s (professionele leergemeenschappen), één in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en één in de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Samen onderzoeken we wat onze school nodig heeft om de missie en visie waar te kunnen maken en continu aan de kwaliteit van ons onderwijs te blijven werken.