De leerlingen van groep 2 hebben de afgelopen weken al leren lezen en schrijven… en na de zomervakantie gaan ze daarmee verder, in groep 3! Daarnaast zullen ze leren rekenen, spellen en nog veel meer! Om dit te vieren werden de kinderen groep 2 uitgeveegd, en liepen ze door de erehaag naar groep 3! Daar leerden ze hun nieuwe groep kennen.

 


Leave a Reply