In de krant

September 2015:
(Barneveldse Krant)
Een frisse, nieuwe start komend schooljaar voor openbare basisschool Plantijn op de Burgt. Als eerste school in Barneveld, start Plantijn met tabletonderwijs van leverancier Snappet. Alle leerlingen vanaf groep 4 krijgen een eigen tablet in bruikleen, waarop zij een deel van hun werk gaan maken. Dit sluit naadloos aan bij de nieuwe richting die het onderwijs op Plantijn inslaat.
 
Tabletonderwijs maakt het voor Plantijn mogelijk om de reeds bestaande individuele aandacht voor de leerlingen verder te vergroten. Een leerling kan in zijn eigen tempo en op eigen niveau de leerstof doorlopen, problemen worden onmiddellijk gesignaleerd via het monitoringssysteem van de leerkracht. Leverancier Snappet belooft een beter leerresultaat, beter inzicht in leerresultaten en meer overzicht in de klas.
 
Goedkeuring na aandringen door ouders
De mening van de ouders in de medezeggenschapsraad (MR) had een doorslaggevende rol bij het verkrijgen van de goedkeuring van stichting Eem-Vallei Educatief, de overkoepelende stichting waar Plantijn deel van uitmaakt. Initieel werd door het College van Bestuur terughoudend gereageerd op het inzetten van tablets, maar onder andere na een betoog van de MR, waarin alle voordelen werden benadrukt, heeft stichting Eem-Vallei Educatief positief beslist en ontvangt Plantijn alle steun vanuit de stichting.
 
Hoe er wordt gestart
Plantijn blijft gebruik maken van de bestaande methodeboeken, maar de werkboeken worden vervangen door tablets. Alle leerlingen ontvangen een eigen een map, waarin ze hun ‘schrijfwerk’ gaan maken. Het onderwijsteam volgt een implementatietraining bij Snappet en krijgt gedurende het eerste jaar extra ondersteuning, zodat ze Snappet zo snel en goed mogelijk onder de knie krijgen en het maximaal kunnen benutten voor elke leerling.
 
Vernieuwing in het onderwijs
De volgende stap in de wenselijke onderwijsvernieuwing, die samenhangt en mede mogelijk wordt gemaakt door tabletonderwijs, is de overgang van het welbekende rapport naar een persoonlijk portfolio, dat doorlopend kan worden ingezien door de ouders. De software van Snappet biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden.

Naast de invoering van het tabletonderwijs staat Plantijn bekend als leesschool, Anglia-school (Engels vanaf groep 1 en een Engelstalig examen in groep 8) en is het afgelopen schooljaar gestart met talentontwikkeling ter verbreding van het bestaande onderwijsconcept.
 

1 april 2015:

Krantenartikel kliko's

11 juli 2014:

BARNEVELD- Alle veertien leerlingen van groep 8 van basisschool Plantijn hebben met succes het officiële Anglia-examen afgelegd. Het gaat om een internationaal examen Engels, dat over de hele wereld geldig is. De leerlin2493433_gen kunnen zich nu in woord en geschrift goed uitdrukken in het Engels.

Door Annemarie van Vliet (Barneveldse Krant)

Plantijn is tot nu toe de eerste basisschool in Barneveld die leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8 Engels geeft via de Anglia-methode. “Als school leggen wij de basis voor het wereldburgerschap. Daar sluit het geven van Engelse lessen naadloos op aan; we hebben het immers over een wereldtaal”, licht directeur onderbouw Corrie Ravensberg de keuze toe die het schoolbestuur in 2006 maakte.

Astrid van der Waals, sinds drie jaar werkzaam als leerkracht Engels op de basisschool, geeft een dag in de week iedere klas een half uur Engelse les, samen met de enthousiaste ‘native speaker’ Joanne Seach. Joanne is vrijwilliger op de school aan de Nederwoudseweg. “In de groepen 1 tot 4 staan spreken en luisteren centraal. Via het weer, de dagen van de week en korte gesprekjes leren kinderen spelenderwijs, bijvoorbeeld door liedjes, Engels. Daarbij probeer ik mijn lessen aan te passen aan het thema wat bijvoorbeeld bij de kleuters wordt behandeld.”

Marie-José© Overgaauw, leerkracht in groep 1 en tevens initiator van het project: “Bij de kleintjes zie je heel duidelijk dat de kracht zit in de herhaling van woorden en zinnen. Ik sta er iedere keer van te kijken hoe snel deze kinderen een tweede taal oppakken. Ze doen het er gewoon even bij en spreken accentloos Engels.”

Vanaf groep 5 wordt het serieuzer en volgen Engels lezen en schrijven. “Groep 5 is vaak een overgangsjaar; de kinderen moeten dan even wennen. Vanaf groep 6 zie je dat ze er weer veel plezier in krijgen. Ze moeten dan sketches uitspelen naar aanleiding van boeken van bijvoorbeeld Roald Dahl. Het allermooiste is dan dat zelfs de kleuters de groteren verstaan.”

Het examen wat de leerlingen van groep 8 hebben afgelegd, bestond uit een klassieke luistertoets en een gedeelte begrijpend lezen. Alles in diverse moeilijkheidsgraden. Corrie Ravensberg: “Astrid heeft alle leerlingen apart getoetst en ingeschaald aan het begin van het jaar. Stuk voor stuk hebben ze binnen hun eigen niveau hoog tot zeer hoog gescoord. We zijn daar erg blij mee, omdat het kinderen een stuk zelfvertrouwen geeft.”

Ze zijn het er over eens dat de leerlingen van Plantijn in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs een voorsprong hebben op klasgenoten. “En het allerbelangrijkste: ze genieten er nu al van om Engels te spreken, te schrijven en te lezen! Een groot pluspunt.”

17 april 2014:

2014-04-17 Ontbijten in pyjama

Paasontbijt

—–

10 april 2014:

2014-04-10 Groep 8 doet examen Engels

Leerlingen Plantijn doen Anglia examen!

—–

24 maart 2014:

2014-03-24 Krant verkeer BurgthofVerkeerssituatie rondom school wordt verbeterd!

—–

17 maart 2014:

2014-03-17 foto krant welkom“Ik ben welkom!”

—–

 

2013-09-30 Burgtfeest30 september 2013:

Burgtfeest

“Het was een geweldig feest, alles en iedereen deed mee, zelfs het weer.” Directeur Corrie Ravensberg van openbare basisschool Plantijn kijkt met veel plezier terug op het Burgtfeest dat zaterdag bij de drie basisscholen aan de Nederwoudseweg in Barneveld werd gehouden. Het feest was de afsluiting van de projectweek “Ontmoeten is gewoon doen”. Met dat project beoogt de gemeente kinderen en ouders van verschillende scholen in Barneveld elkaar te laten ontmoeten. Binnen basisschool Plantijn ontstond vorig jaar het idee om daar een concrete invulling aan te geven door een groot feest te organiseren. De feestdag begon zaterdagochtend nadat Ravensberg confetti over het plein had laten knallen. Daarna barstte het festijn los met onder meer een rommelmarkt, muziek, dansoptredens, workshops en heel veel internationale hapjes.

Op de facebookpagina van het Burgtfeest kunnen meer foto’s teruggevonden worden!

19 juli 2013:

2013-07-19 Laatste schooldag

18 april 2013:

Foto burgemeester op schoolBARNEVELD  – Een burgemeester op school. Dat gebeurt niet vaak. Daarom waren de leerlingen van groep 7-8 van openbare basisschool Plantijn in Barneveld vorige week vrijdag best wel even zenuwachtig. Burgemeester Asje van Dijk van de gemeente Barneveld kwam de klas in om te vertellen over de tweede wereldoorlog, het belang van herdenken en de betekenis van vrijheid. Want vrijheid, zo wisten de leerlingen na afloop te vertellen, is helemaal niet vanzelfsprekend… De leerlingen en leerkrachten van openbare basisschool Plantijn, gevestigd aan de Nederwoudseweg in Barneveld, konden het bezoek van de burgemeester erg waarderen.

19 maart 2013:

krantenartikel 19 maart

8 februari 2013:

BARNEVELD Het NCRV-televisieprogramma ‘Altijd Wat’ stuurde vrijdag een cameraploeg om het ouderinitiatief van basisschool Plantijn te filmen.

De filmploeg van de NCRV op basisschool Plantijn.

De filmploeg van de NCRV op basisschool Plantijn.

Dit ouderinitiatief is uniek. Het bestaat uit een groep ouders met verschillende achtergronden die zich samen sterk maken voor het aantrekken van nieuwe ouders en nieuwe leerlingen. Het doel is dat de schoolbevolking een afspiegeling is van de wijk en de maatschappij. Alle ouders van Plantijn zijn voorstander van een goed gemengde school.

Directeur Corrie Ravensberg is blij met deze inspanningen. “Als ouders zoveel moeite willen nemen om aan andere ouders te vertellen hoe blij en tevreden ze zijn met Plantijn, is dat de beste reclame die je kan krijgen.”

23 november 2012:

Streetwise

21 november 2012:

MyBookBuddy

14 september 2011:
“Basisschool Plantijn in Barneveld blijft open!”

BARNEVELD – Openbare basisschool de Plantijn aan de Nederwoudseweg in de Barneveldse wijk De Burgt blijft bestaan. Een eerder voornemen van Stichting Eem-Vallei Educatief om de school te sluiten, is van tafel.

Dat meldt Luuk Schumer, directeur van de stichting desgevraagd. ,,Vooral het ontstaan van het ouderinitiatief heeft ons doen besluiten van dit voornemen af te zien”, zegt hij. Eerder dit jaar staken ouders van leerlingen van de basisschool de koppen bij elkaar om acties op touw te zetten en te vechten voor het voorbestaan van de school. ,,En met succes”, zegt Schumer. ,,Doordat ze contacten hebben gelegd met peuterspeelzalen en met ouders, hebben we concreet nu al meer leerlingen binnen, waaronder ook meer ‘witte’ kinderen.”

Op de basisschool wordt verheugd gereageerd op het besluit van de stichting. ,,Dit is voor ons heel goed nieuws, reden voor een feest”, aldus directeur Corrie Ravensberg. ,,Onze school heeft toekomst in deze wijk, ook gezien toekomstige woningbouw in de omgeving.”

Stichting Eem-Vallei Educatief meldde eind vorig jaar het voornemen te hebben de Plantijn samen te voegen met openbare basisscholen De Zonnebloem aan de Begoniastraat en De Lijster aan de Lijsterstraat en zo één grote school te vormen bij de Lijsterhof.

17 maart 2011:

Blijkbaar vinden besturen segregatie niet belangrijk.

BARNEVELD – De afgelopen jaren was het al helder geworden en dinsdagavond kwam het opnieuw aan het licht: besturen van basisscholen in de gemeente Barneveld staan niet te trappelen om het probleem van segregatie aan te pakken.

Door Geertjan Jansen

Alle besturen hadden een uitnodiging ontvangen om onder meer mee te praten over ‘zwarte’ basisscholen in de gemeente. Tot grote ergernis van Jaap Beijer (Pro’98) waren dinsdagavond echter alleen de openbare scholen en het bestuur van de reformatorische Rehobothschool uit Kootwijkerbroek vertegenwoordigd. ,,Dit is zeer teleurstellend. Blijkbaar vinden de besturen dit onderwerp niet zo belangrijk.” Ook wethouder Aart de Kruijf gaf aan teleurgesteld te zijn over de opkomst.

De openbare scholen in Barneveld zijn aan het verkleuren. ‘Blanke’ ouders kiezen sneller voor een andere school, waardoor de scheefgroei tussen ‘blank’ en ‘zwart’ groter wordt en de toekomst van de openbare scholen in gevaar komt.

In de afgelopen jaren hebben de schoolbesturen meerdere keren over het onderwerp gesproken, maar tot een daadkrachtige aanpak heeft dit niet geleid. ,,Tien jaar trekken aan een dood paard heeft weinig effect gehad”, concludeerde algemeen directeur Luuk Schumer van Eem-Vallei Educatief (openbare scholen, red.). ,,Segregatie is een maatschappelijk probleem en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Desondanks trekt een groot deel van de schoolbesturen zich terug op eigen terrein. Ik heb respect voor ieders identiteit, maar die staat oplossingen wel in de weg.”

Volgens Schumer is de onderlinge concurrentie tussen scholen ook een reden voor het gebrek aan solidariteit. ,,Alle scholen hebben te maken met minder inkomsten en iedere leerling is er één. Bovendien zijn de verschillen tussen scholen kleiner geworden. Veel mensen voelen zich op een school van PCO Gelderse Vallei net zo thuis als op een openbare school.”

Initiatief

Pro’98 vindt net als Eem-Vallei Educatief dat de gemeente het heft in handen moet nemen om de segregatie te sturen, maar dat ging met name SGP en VVD te ver. Die partijen willen niet dat de vrijheid van onderwijs in het geding komt. Kees van der Werf (CDA) was het met dit laatste eens, maar wees er wel op dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft. ,,Ik zie mogelijkheden om in gezamenlijk overleg meer te bereiken. Ik mis solidariteit tussen de schoolbesturen. Het lijkt mij een kwestie van patronen doorbreken, want op het JFC speelt dit probleem bijvoorbeeld niet. Het kan dus blijkbaar wel.” Ook wethouder De Kruijf benadrukte de noodzaak van samenwerking. ,,Wellicht kunnen we meer begrip en draagvlak creëren door besturen in elkaars keuken te laten kijken”

De Kruijf kondigde aan dit laatste met de schoolbesturen te bespreken. ,,Maar als de besturen de koe niet bij de horens willen vatten, wordt het lastig.” Lukas Scheijgrond van de ChristenUnie tipte de schoolbesturen om samen bijvoorbeeld sportdagen te organiseren. ,,Dat kan helpen om het ijs te breken.”

Ouders

Volgens Lonneke Sondorp van de Amersfoortse stichting Kleurrijke Scholen kunnen ouders ook een belangrijke rol spelen. Zij vertelde hoe zij zes jaar geleden als christelijke ouder haar zoon aanmeldde op een zwarte school in Amersfoort. ,,Iedereen verklaarde me voor gek, maar ik wilde iets terugdoen voor de samenleving. Het ‘nieuws’ ging snel door de wijk.” Het initiatief van Sondorp werd een succesverhaal. Andere ouders volgden haar voorbeeld. ,,Inmiddels is de onderbouw voor één derde gemengd. Het is belangrijk dat ouders zich herkennen in andere ouders. Een ouderinitiatief geeft veiligheid.” De Zonnebloem in Barneveld is één van de basisscholen waar het probleem van segregatie speelt.

17 maart 2011:

BARNEVELD – De raadscommissie Samenleving wil dat stichting Eem-Vallei Educatief openbare basisschool Plantijn in Barneveld nog een kans geeft. Ruim een jaar na de opening ziet algemeen directeur Luuk Schumer de toekomst van de school in nieuwbouwwijk De Burgt echter somber in. ,,Het zal altijd een kleine, kwetsbare school blijven.”

Door Geertjan Jansen

Wegens teruglopende leerlingenaantallen wil Eem-Vallei Educatief basisscholen De Lijster, Zonnebloem en Plantijn (voorheen ’t Valkhof, red.) samenvoegen tot één grote school op locatie De Lijsterhof. De stichting is nu nog financieel gezond, maar zegt te moeten ingrijpen om de toekomst van de organisatie veilig te stellen. Segregatie (geen goede mix tussen allochtone en autochtone leerlingen) is een belangrijke reden voor de terugloop van de leerlingenaantallen. De Zonnebloem en Plantijn vallen onder de noemer ‘zwarte scholen’. Hoewel de kwaliteit van het onderwijs volgens de stichting goed is, kiezen ouders vaak toch voor een ‘witte school’.

De raadscommissie heeft Plantijn nog niet opgegeven, bleek dinsdagavond. De commissie drong er bij de stichting op aan om de school nog een kans te geven, omdat De Burgt nog steeds groeit en ook de nabijgelegen nieuwbouwwijk Veller extra leerlingen kan opleveren. Volgens Schumer zal Plantijn echter ,,altijd een kleine, kwetsbare school blijven, die vecht tegen de opheffingsnorm.”

Daarom ziet de stichting meer in een grotere fusieschool. Voordelen daarvan zijn volgens Schumer dat je eenvoudiger kunt schuiven met personeel en makkelijker kunt investeren in nieuw schoolmateriaal.

De problemen van Plantijn zijn volgens de algemeen directeur van Eem-Vallei Educatief ontstaan doordat veel leerlingen van het voormalige Valkhof zijn overgestapt naar de nabijgelegen Lijster. Het was de verwachting dat ze zouden meeverhuizen naar De Burgt. Daarnaast houdt het segregatieprobleem ouders buiten de deur.

Schumer denkt niet dat de situatie van Plantijn komende jaren sterk verbetert. ,,De samenstelling van de wijk Veller wordt ongeveer hetzelfde als die van De Burgt. Ik verwacht dat die ouders vergelijkbare keuzes maken. Bovendien is openbare basisschool Lange Voren in de wijk Norschoten door de aanleg van de fietstunnel een goed alternatief voor inwoners van Veller.”

Niet de gemeente, maar het bestuur van Eem-Vallei Educatief bepaalt of de samenvoeging van de scholen doorgaat. Het is nog niet bekend wanneer de knoop definitief wordt doorgehakt.

Wethouder Aart de Kruijf zegde de commissie in ieder geval toe dat hij in gesprek gaat met PCO Gelderse Vallei en Stichting Hervormde Scholen De Drieslag – de andere gebruikers van scholencomplex De Burgthof – over de gevolgen van het mogelijke vertrek van Plantijn. Hij ging ook kort in op Veller. ,,In die wijk is ruimte gereserveerd voor scholen, maar we moeten uitkijken dat we niet te vroeg investeren. Mede omdat Veller ook dicht bij Norschoten ligt. We moeten waken voor leegstand.”

15 december 2010:
“Voorkom zwarte scholen Barneveld”

BARNEVELD – De gemeente Barneveld moet goed nadenken over de mogelijkheden om het ontstaan van ‘zwarte’  scholen in het openbaar basisonderwijs tegen te gaan. Die opdracht gaf de raad het college dinsdag mee tijdens de raadsvergadering.

Door Wouter van Dijk

Volgens raadslid Jaap Beijer (Pro’98) is de zogenoemde segregatie de kern van het probleem bij openbare basisscholen, waar de laatste jaren het leerlingenaantal terugloopt. Er ontstaat een scheefgroei tussen allochtone en autochtone leerlingen. Stichting Eem-Vallei, waar in totaal negentien openbare scholen onder vallen, constateert dat zelf ook. ,,Als dit niet aangepakt wordt, haal je de grond onder het openbaar onderwijs vandaan”, aldus Beijer. ,,Je kunt ouders niet verplichten hun kinderen op een bepaalde school onder te brengen. Er zijn wel middelen om te sturen. Dat blijkt uit ervaring met proeven elders in het land.” Andere maatregelen vallen volgens hem onder symptoombestrijding. Pro’ 98 gaf het college, gesteund door de andere partijen, de opdracht mee om onder meer de segregatieproblematiek, in samenhang met de toekomst en kwaliteit van het openbaar onderwijs nader te onderzoeken.

Eind november meldde stichting Eem-Vallei het voornemen te hebben drie Barneveldse scholen (De Zonnebloem, Plantijn en De Lijster) samen te voegen tot één grote school. Dit plan zorgde voor onrust binnen de raad. ,,De keuzevrijheid van onderwijs komt hiermee in het gedrang”, aldus Lucas Scheijgrond (ChristenUnie). ,,Sluiting van scholen kan en wil de VVD niet laten gebeuren”, vulde Mijntje Pluimers (VVD) aan. Zij ging nog een stap verder door de voorliggende begroting in twijfel te trekken. ,,Ondanks een verbeterplan kampt de stichting al jaren met een tekort, de bestendigheid van openbaar onderwijs loopt gevaar.”

Het leverde haar een reprimande van wethouder Aart de Kruijf op. ,,Laten we nu vooral zorgvuldig te werk gaan. De begroting is op orde, ondanks een negatief resultaat.” Over het plan voor sluiting van De Zonnebloem en Plantijn volgen nog gesprekken, benadrukt De Kruijf. ,,Al kan ik nu al vertellen dat De Zonnebloem inderdaad dicht gaat.” Dinsdag meldde deze krant als sluitingsmoment augustus 2012. ,,Over eventuele sluiting van Plantijn moeten we intensiever overleg voeren, ook met de besturen van de andere scholen in De Burgthof.”

Guus Knapen (SGP): ,,Een negatieve begroting is in onderwijsland niets bijzonders. Het voornemen van de stichting om scholen te sluiten, kunnen we ons voorstellen. Dit kan echter alleen in goed overleg met de gemeente, want het heeft een financiële consequentie. Vooral sluiting van Plantijn, de school die eerder dit jaar opende, klinkt ons heel onwerkelijk in de oren.”

De begroting is dinsdagavond goedgekeurd, in januari krijgt de discussie in commissieverband een vervolg.

14 december 2010:
Zonnebloem sluit per augustus 2012

BARNEVELD – Stichting Eem-Vallei Educatief denkt erover openbare basisschool De Zonnebloem in Barneveld per 1 augustus 2012 te sluiten. Dat meldt wethouder Aart de Kruijf in een memo naar aanleiding van een gesprek met de directie van de stichting.

De wethouder schrijft in de memo begrip te hebben voor sluiting van deze basisschool. ,,We moeten onderzoeken waar de kinderen heen zullen gaan, naar basisschool De Zandberg of De Lijster, en in welke aantallen.”

De Kruijf ging met de directie in gesprek nadat eerder bekend werd dat Eem-Vallei, waar in totaal negentien openbare basisscholen in de regio onder vallen, plannen heeft om de Barneveldse scholen De Zonnebloem, Plantijn en De Lijster samen te voegen tot één school. Redenen hiervoor zijn volgens de stichting vooral de toenemende segregatie en de noodzaak de financiële positie van de stichting veilig te stellen. Door een verwacht dalend leerlingenaanbod in de regio komt het bestaansrecht van kleine scholen in gevaar, aldus de stichting.

Waar het gaat om segregatie laten recente cijfers van verdeling van allochtone en autochtone leerlingen op de drie scholen een toenemende scheefgroei tussen beide groepen zien. ,,Vooral in de onderbouw stromen slechts in zeer geringe mate autochtone leerlingen in. Als ons bestuur niets onderneemt, groeien Plantijn en De Lijster binnen afzienbare tijd door naar volledige ‘zwarte’ scholen”, aldus de directie in een memo aan de gemeenteraad. De Zonnebloem is dat al.

Eem-Vallei benadrukt dat het plan als ,,beleidsvoornemen” losstaat van de huidige begroting. ,,De indruk wordt gewekt dat de financiële positie van de stichting uiterst zorgwekkend is. Ons bestuur bestrijdt dit. De financiële positie is gezond en het weerstandsvermogen zit ruim boven de ondergrens van tien procent.”

De wethouder meldt met de directie te hebben afgesproken eerst de mogelijke sluiting van De Zonnebloem te onderzoeken, zo nodig in overleg met andere schoolbesturen. Op een later moment vindt onderzoek plaats naar de positie van Plantijn, in samenhang met beschikbare ruimte in de Lijsterhof. Daarbij wordt gekeken naar de consequenties voor andere scholen en de financiële consequenties op termijn.

Daarnaast gaat de gemeente, in overleg met andere schoolbesturen, het vraagstuk segregatie op basisscholen opnieuw aanpakken.

Volgens Eem-Vallei is in het recente verleden wel geprobeerd dit onderwerp bespreekbaar te krijgen. ,,Tot op heden slechts met zeer gering succes”, aldus de directie. ,,Al in 2000 heeft de toenmalige bovenschools directeur van het openbaar onderwijs in Barneveld een presentatie over dit onderwerp verzorgd. De raad gaf aan geschokt en doordrongen te zijn van de ernst van het probleem. Er is vervolgens vrijwel niets gedaan.” Vanavond bespreekt de raad de begroting van Stichting Eem-Vallei voor komend jaar.

5 december 2010:

BARNEVELD – De gemeenteraad en het college maken zich grote zorgen over de toekomst van openbaar basisonderwijs in Barneveld. Dat bleek afgelopen week tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving.

Onlangs werd bekend dat stichting Eem-Vallei Educatief, waar negentien openbare basisscholen in de regio onder vallen, drie onderwijsinstellingen in Barneveld en twee in Woudenberg wil samenvoegen. Het is de bedoeling dat De Lijster, De Zonnebloem en Plantijn in 2015 één school vormen in het Barneveldse Lijsterhofcomplex.
Aanleiding voor de herschikking is het verwachte dalende leerlingenaanbod in de regio met tien tot vijftien procent, meldt het bestuur. Hierdoor komt het bestaansrecht van de kleine scholen in gevaar. Daarnaast heeft de stichting financiële problemen. Hoewel er sprake is van een eigen vermogen van ruim 2 miljoen sluit de begroting van volgend jaar met een tekort van 250.000 euro.

De raadscommissie bestookte wethouder Aart de Kruijf met vragen. Daarbij ging het vooral om de kapitaalvernietiging die plaatsvindt als de Plantijn een jaar na de opening van een gloednieuw complex uit De Burgt vertrekt en de gevolgen van de sluiting op de leerlingenstromen binnen Barneveld. De samenvoeging van de scholen kan volgens de commissie grote gevolgen hebben voor de toekomst van het openbaar onderwijs doordat ouders voor een andere school in de buurt kiezen in plaats van de openbare school in De Lijsterhof.

De wethouder deelde de gevoelens van de commissie. ,,Er moet een plan van aanpak komen om de stichting zo snel mogelijk weer terug te brengen in de zwarte cijfers. Bovengeschikt is echter het behoud van openbaar onderwijs, want als dit zo doorgaat komt dat in de gevarenzone.”

De Kruijf kondigde aan de situatie te gaan bespreken met de algemeen directeur van Eem-Vallei Educatief. ,,Ik wil een helder beeld krijgen van wat er precies aan de hand is. Het kan niet zomaar zijn dat er twee scholen verdwijnen zonder dat de consequenties helder zijn.” Hij liet doorschemeren dat hij een ,,beetje boos” was dat de stichting het fusieplan pas laat bekend heeft gemaakt.

De wethouder benadrukte echter dat de invloed van de gemeente Barneveld beperkt is. ,,De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast van Eem-Vallei Educatief en daarnaast kunnen we onze stem laten horen in de zogeheten regieraad, waarin ook de andere gemeenten participeren. Er blijft echter sprake van een stichtingsbestuur ‘op afstand’, dat eigen beslissingen neemt.”

Als Barneveld de begroting afkeurt, kan dat het einde betekenen van Eem-Vallei Educatief, antwoordde De Kruijf op vragen van het CDA. ,,En dan moet je als gemeente zelfstandig het openbaar onderwijs organiseren. Dat is een wettelijke verplichting.”

De gemeenteraad hakt dinsdag 14 december de knoop door over de begroting van Eem-Vallei Educatief.

November 2010:

PERSBERICHT

Openbaar onderwijs wil herschikking scholenbestand

Het bestuur van de stichting Eem-Vallei Educatief  heeft het voornemen bekend gemaakt om het aantal locaties voor openbaar basisonderwijs in een aantal deelnemende gemeenten terug te brengen. Met die operatie wil het bestuur het openbaar onderwijs versterken en wil het inspelen op toekomstige ontwikkelingen. In de eerste plaats zal het aantal leerlingen in de regio de komende jaren dalen met ongeveer 10% tot 15%. Dat betekent dat het bestaansrecht van sommige kleine scholen in gevaar kan komen. Daarnaast treft de groeiende maatschappelijke scheiding tussen diverse bevolkingsgroepen ook de openbare scholen. Deze segregatie leidt tot in sommige deelnemende gemeenten tot een ernstige daling van het aantal leerlingen en het steeds verder verkleuren van een aantal openbare scholen. Het bestuur wil met onderstaande beleidsvoornemens een betere en meer stabiele toekomst voor het openbaar onderwijs bewerkstelligen.

Barneveld

Het bestuur wil in de gemeente Barneveld het scholenbestand fors herschikken. Momenteel bezoeken 555 leerlingen het openbaar onderwijs op 6 locaties. Deze kleine scholen zijn erg kwetsbaar en erg duur. Het voornemen is om De Regenboog in Voorthuizen zelfstandig te behouden. In de kern Barneveld zullen De Zandberg en Daltonschool Lange Voren blijven bestaan. De Lijster, De Zonnebloem en de Plantijn zullen worden gehuisvest in het complex van de Lijsterhof.  Het bestuur zal op korte termijn met de gemeente Barneveld in overleg treden om te bezien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van onderwijshuisvesting.

Woudenberg

In Woudenberg wil het bestuur in de nabije toekomst komen tot een tweetal flinke scholen. Dit wordt bereikt door de Griftschool te handhaven en op termijn te komen tot samenvoeging van de Jan Ligthartschool en de Prangelaar. De Jan Ligthartschool groeit en kan haar leerlingen binnenkort niet meer kwijt in het huidige gebouw. De Prangelaar krimpt en heeft leegstand. Er is overleg met de gemeente Woudenberg om de wens van het bestuur te kunnen realiseren.

Nijkerk

In Nijkerk sluit de Sportbasisschool Nijkerk haar deuren per 1 augustus 2010. Daltonschool de Corlaer is een gezonde en groeiende school en heeft volop bestaansrecht. De situatie van de nevenvestiging De Globe in Hoevelaken is zeer zorgelijk. Het aantal leerlingen daalt al enkele jaren. Het bestuur wil op korte termijn overleg voeren met de gemeente Nijkerk over deze situatie.

Overige gemeenten

In de overige gemeenten Baarn, Bunschoten, Scherpenzeel en Soest is de positie van de openbare scholen goed toekomstbestendig. In Baarn en Soest zijn in het verleden al meerdere scholen gefuseerd.

Aanvullende maatregelen

Het bestuur wil naast de herschikking van een aantal scholen ook de directiestructuur wijzigen. Het aantal directeuren zal worden teruggebracht door te werken met meerscholen directeuren. Ook het stafbureau zal een flinke reorganisatie doormaken, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.

Bovenstaande maatregelen wil het bestuur ook doorvoeren om te voorkomen dat toekomstige bezuinigingen steeds rechtstreeks doorwerken op het aantal leerkrachten voor de klas. We willen naar een situatie toe waarbij de leerlingen de volle  aandacht krijgen die ze verdienen en nodig hebben.