Wie was Plantijn?

Onze school heet ‘Plantijn’, en is genoemd naar een 16e eeuwse drukker, Christoffel Plantijn. Meneer Plantijn is geboren in Frankrijk, zo rond het jaar 1528. Al snel verhuisde hij naar Antwerpen, waar hij leerbinder werd. Het was zijn droom om boekbinder worden: hij vond het geweldig om boeken te maken door alle verschillende bladzijden aan elkaar te binden. Maar helaas, zijn droom viel in duigen toen hij aangevallen werd door een stel dronkaards, die een zwaard in zijn arm staken! Plantijn kon nu het zware werk van boekbinder niet meer uitvoeren!

Gelukkig gaf Plantijn niet op, en werd hij in plaats van boekbinder, boekdrukker! Dit was zelfs zo’n groot succes dat hij extra mensen in dienst moest nemen. Zo rond het jaar 1565 was Plantijn de meest succesvolle boekdrukker van zijn tijd, met meer dan 80 mensen in dienst, die in totaal zo’n 16 boekdrukpersen bedienden. Nu lijkt dat niet zo veel, maar in die tijd was dit een gigantische onderneming!

Maar Plantijn bleef niet in Antwerpen. De Spaanse soldaten kwamen, en hij moest vluchten. Hij kwam naar Nederland, en ging in Leiden wonen waar hij bij de Leidse universiteit verder ging met boeken drukken.
Plantijn heeft verschillende boeken laten drukken, waaronder het eerste Nederlandstalige woordenboek!

Christoffel Plantijn heeft dus een bewogen leven gehad. Hij kon zijn droom niet uitvoeren, maar vond toen iets waar hij nog gelukkiger mee was. Hij moest vluchten en alles achterlaten, maar hij gaf nooit op: hij bleef maar doorgaan.

Daarom heet onze school nu ‘Plantijn’.

Plantijn geschilderd door Rubens