Engels

Plantijn is een AngliaschoolP8240003

Op onze school krijgen alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8, Engelse les van juf Karin. Ze wordt bijgestaan door Native Speaker, Miss Julia.

In de huidige maatschappij van de computer en t.v. is het noodzakelijk dat kinderen zo snel mogelijk in aanraking komen met een wereldtaal. Kinderen die meerdere nieuwe talen aangeboden krijgen worden volgens onderzoek talig geprikkeld en zijn in staat om dit eigen te maken.

De lessen starten al in groep 1 omdat zeer jonge kinderen open staan voor taal. Dit staat bekend als VVTO (Vroegtijdig Versterkt Taalonderwijs). De lessen worden spelenderwijs, d.m.v. spelletjes, liedjes en (prenten-) boeken aangeboden. Het voordeel voor de kinderen is dat zij een andere taal durven te spreken en zelfs kunnen communiceren met kinderen in het buitenland. In groep 5 worden de lessen aangevuld met de schrijfvaardigheid en in groep 6 met de grammatica. In alle groepen worden de lessen 2 keer per week, een half uur gegeven. Een half uur door de ‘native speaker’ en een half uur door de eigen leerkracht.  Het zijn op zichzelf staande lessen. Het is niet de bedoeling dat bijv. een aardrijkskundeles in het Engels wordt gegeven.

Wij gebruiken de taalmethode ‘Cool’ en ‘Just do it’. Er zijn veel (prenten-) boeken, spelletjes e.a. lesmaterialen aangeschaft met subsidiegelden van het Europees Platform. Het doel is dat de kinderen van groep 8 in het Engels kunnen praten, lezen en schrijven op eenvoudig niveau. Het Anglia examen zal bij de kinderen van groep 8 afgenomen gaan worden, zodra zij 8 jaar Engelse les achter de rug hebben. De afname van de toets vindt plaats op verschillende niveaus, passend bij het niveau van het individuele kind. Het zal voor ieder kind een succeservaring zijn! De examens worden in Engeland beoordeeld. Zo zal ieder kind Plantijn verlaten met een internationaal erkend diploma.

De stap naar het Engels op de middelbare school zal makkelijker gaan. De kinderen hebben een juiste uitspraak en durven in het Engels te communiceren.

We hebben verschillende Engelse lessen gefilmd en daar is een filmpje van gemaakt. Dit kunt u hier vinden! Zo heeft u een indruk van wat er tijdens de Engelse lessen gedaan wordt. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd bij juf Karin terecht!