Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Wij gaan ervan uit, dat u met uw op- en aanmerkingen naar ons toekomt om samen een oplossing te vinden. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de schoolleiding of de schoolcontactpersoon. Deze zijn door het bestuur aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen en ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld.

 

In de schoolgids kunt de namen en adressen van de contactpersoon en vertrouwenspersonen vinden. U kunt natuurlijk ook onze Klachtenregeling 2018 downloaden, die opgesteld is door onze overkoepelende stichting, Eem-Vallei Educatief. Daarnaast vindt u hier de klokkenluidersregeling, ook door Eem-Vallei opgesteld.