Protocollen

Er gelden in het onderwijs veel verschillende protocollen. Denk aan het pestprotocol, het protocol vervoer e.d. Hieronder vindt u alle protocollen die op Plantijn gelden.

 

Protocol vervoer

Pestprotocol

Protocol overblijven

 

Dyslexieprotocol en Dyscalculieprotocol zijn ter inzage op school beschikbaar.