info@plantijn.org 0342 - 415 635

Vacature Plantijn groep 1/2

Plantijn is een kleine openbare school met oog voor elke leerling. Vanuit onze visie ‘samen leren creëren’ werken we als betrokken en gezellig team nauw samen met de focus op het optimaal leren van elke leerling. 

Voor groep 1/2 zijn we zijn op zoek naar een leerkracht voor de woensdag, donderdag en vrijdagochtend, die samen met ons het kleuteronderwijs elke dag een beetje beter wil maken. 

Er zitten gemiddeld 125 leerlingen op Plantijn verdeeld over 6 groepen. We bemensen groep 1/2 werken elke dag met twee collega’s. We werken thematisch en maken daarbij onder meer gebruik van leerlijnen en de methodes Schatkist, LOGO 3000 en HiRo. Ook krijgen alle leerlingen Engels vanaf groep 1 van een vakleerkracht. Kennis van EDI en evidence informed werken in de onderbouw zijn een pré. Ervaring in en passie voor groep 1/2 zijn meer dan welkom! 

Ingangsdatum 1-8-2024, omvang 0,5 fte (met uitzicht op vaste aanstelling) 

Heb je interesse? We zien je CV + korte motivatie met plezier tegemoet! Als we voldoende aanknopingspunten zien, nemen we na de meivakantie contact op voor een gesprek. 

Nathalie Bos
Directeur Plantijn 

nathaliebos@plantijn.org