Welkom

Welkom op de site van Plantijn, Basisschool voor Openbaar Onderwijs.

Plantijn telt op het moment zo’n 120 leerlingen. Op onze school streven we naar een gezellige, veilige sfeer en een goede onderlinge omgang. We merken en horen, dat leerlingen en ouders zich hier op hun gemak voelen. En dat is precies wat we willen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen vanuit hun eigen achtergrond leren omgaan met de meningen en opvattingen van anderen.

2016-09-15-voorlezen_002Sinds 2010 zitten wij in een nieuw schoolgebouw in de wijk De Burgt. In dit nieuwe, ruime gebouw kunnen wij onze visie op het onderwijs voortzetten. En natuurlijk is er voldoende ruimte voor allerlei activiteiten, waarmee de school de afgelopen jaren veel mee in de publiciteit is geweest. Ouders en leerlingen doen enthousiast mee! Dit blijkt wel uit de vele prijzen die we hebben gewonnen en de koppen in de krant.

p8230016Binnen het moderne onderwijs van Plantijn is veel aandacht voor de individuele leerling. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben of moeite met de leerstof wordt zo vroeg mogelijk extra hulp geboden.
Daarbij is er een goede balans tussen ondersteuning, begeleiding en extra uitdaging. Binnen ons onderwijs worden ook computers en tablets ingezet: vanaf schooljaar 2015-2016 zijn we begonnen met ‘Snappet‘ in de groepen 4 t/m 8. Klik op de link voor meer informatie.

Betrokkenheid van de ouders is voor ons ook zeer belangrijk. We vinden het fijn om te zien dat ouders graag in de school komen om te helpen met, en het organiseren van allerlei activiteiten. We hebben een actieve ouderraad en een ouderinitiatief die zich inzetten voor de school. Daarnaast hebben we voor alle ouders een nieuw communicatiesysteem, wat een einde maakt aan alle losse briefjes die met de kinderen mee gaan. Klik op de link om dit communicatiesysteem te bezoeken.
Wilt u meer weten over de opvoeding? Kijk dan op de pagina voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld.
Ook over Passend Onderwijs hebben we extra informatie: kijk op onze Passend Onderwijs pagina.


Maak gerust een afspraak voor een rondleiding door de school: we hebben enthousiaste ouders die u graag de school willen laten zien.

De school onderscheidt zich van andere scholen door:

* Kleuteronderwijs: Kinderen worden in groep 1 en 2 in kleine groepen met allerlei onderwerpen in aanraking gebracht. In een veilige en plezierige omgeving bieden wij kleuters maximale ontwikkelingskansen. We werken met de nieuwe Schatkist methode.

* Zelfstandig werk: Leerlingen werken met dagtaken zodat ze leren keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor kan een goede overstap gemaakt worden naar het voortgezet onderwijs.

* Plantijn Leesschool: Als u de school binnen loopt, kan het niet anders dan dat u meteen ziet dat wij lezen heel erg belangrijk vinden. Overal ziet u letters, woorden, boeken en boekenkasten. Goed kunnen lezen en begrijpen wat je leest is een stevige basis voor de toekomst. Plantijn heeft hiervoor extra aandacht.

* Tabletonderwijs met Snappet: In de groepen 4 t/m 8 wordt met tablets gewerkt. Met ‘Snappet’ krijgen kinderen zo direct feedback over het gemaakte werk, waardoor ze snel kunnen zien wat goed, en wat minder goed ging en hoe dit te verbeteren. Zo krijgen de leerlingen inzicht in wat ze al goed kunnen en waar ze nog aan moeten werken. Dit helpt de leerling om verantwoordelijk te worden voor zijn of haar eigen leerprestaties.

* B.S.O.: Kinderen kunnen binnen het vertrouwde schoolgebouw naar een gezellige, huiselijk ingerichte ruimte, waar ze zich kunnen ontspannen na een lange schooldag. Even bijpraten, wat drinken met een koekje en daarna iets leuks kiezen om te doen. Een gediplomeerde leidster organiseert activiteiten, helpt met huiswerk e.d. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er ook assistenten die de leidster helpen. In overleg kunnen er ook vriendjes en vriendinnetjes komen spelen. In het schoolgebouw is ook een peutergroep aanwezig.

* Engels vanaf groep 1: Plantijn is een ‘Anglia-school’: Kinderen krijgen vanaf groep 1 Engelse les. Onze Native speaker staat garant voor een perfecte uitspraak. Vanaf groep 4 komt er schrijven en grammatica bij. In groep 8 wordt er een ‘Anglia’ examen afgelegd.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten?! Bekijkt u rustig onze homepage en het inspectierapport op het internet (http://www.onderwijsinspectie.nl/) of kom op school kijken. Als u een afspraak maakt, is er altijd tijd om te praten en u de school te laten zien. U bent van harte welkom!

De kwaliteit van ons onderwijs is onlangs door de inspecteur tijdens een Regulier Schooltoezicht positief beoordeeld. Hij was met name zeer te spreken over de wijze waarop in een vroegtijdig stadium, extra hulp aan leerlingen kan worden geboden.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze informatie pagina of bekijk onze schoolgids. Wilt u uw kind aanmelden? Download dan het aanmeldingsformulier, vul het in, en breng het naar school. Natuurlijk kunt u altijd even bellen, mailen of langskomen op school.

‘Onderwijs Maak Je Samen’ heeft een promotiefilmpje voor ons gemaakt. Bekijk het hier!


Plantijn_likeus