info@plantijn.org 0342 - 415 635

Ouders

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar onze school en wilt u een kijkje komen nemen, dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we een rondleiding en beantwoorden we graag uw vragen. Voor het maken van een afspraak, kunt u mailen naar: info@plantijn.org of bellen naar: 0342 – 415 635.

Communicatie

Zoals in ons logo zichtbaar is, vinden we communicatie van groot belang. Naast gesprekken (leergesprekken/ ouderkindgesprekken e.d.) communiceren we met ouders ook via e-mail, Ouderportaal en Parro App. Op die manier delen we met elkaar informatie over onze leerlingen, ons onderwijs en alle activiteiten eromheen.

 

Ouderbetrokkenheid

Op Plantijn zijn ouders betrokken bij de school. Vanuit ons gedachtegoed ‘samen leren creëren’, vinden we het belangrijk als ouders meedenken en meedoen. We houden meermalen per jaar ‘ouder-kind-leerkrachtgesprekken’ over de ontwikkeling van elke leerling en we nodigen ouders graag uit voor vieringen en bijvoorbeeld de Plantijnshow. Daarnaast hebben we een grote Ouderraad (OR), die actief participeert in alle activiteiten op Plantijn. In de medezeggenschapsraad (MR) zitten drie ouders en drie teamleden, die zo’n vijf keer per jaar bijeenkomen om samen na te denken en te sparren over de optimalisatie van ons onderwijs.