info@plantijn.org 0342 - 415 635

School

Samen leren creëren

Plantijn is een moderne basisschool met een open cultuur, gericht op respect voor jezelf, de ander en de omgeving. Het gepersonaliseerd leren van elke leerling op didactisch, sociaal en persoonlijk gebied staat centraal. We geven instructie op hun eigen niveau in dynamische instructiegroepen en de leerkrachten zijn vakspecialist. We maken leerlingen eigenaar van hun ontwikkeling middels leergesprekken en portfolio’s. We geloven in de kracht van ‘samen’, wat we creëren in alle lagen van onze organisatie, van leerling tot externen. Als minimaatschappij willen we dat onze leerlingen als zelfbewuste wereldburger Plantijn verlaten.

Leer wie jij kunt zijn!

Achter: Ralph, Dennis, Nathalie, Rob, Jan
Midden: Carina, Rolf, Marian, Kim, Karin, Tamara, Mariska
Voor: Mitchell, Laura, Marielle, Evie, Demi, Rogier

Wij werken op school met:

  • Leerkrachten: Ralph, Marielle, Dennis, Rogier, Rolf, Mariska, Tamara, Jan, Laura en Karin.
  • Ondersteuners: Demi, Mitchell en Evie
  • Studenten: Kim en Jelena (niet op de foto)
  • Conciërge: Harry (niet op de foto)
  • Leerkracht Engels: Sam
  • Remedial teacher: Rob
  • Intern begeleider: Marian
  • Schoolleider: Nathalie

 

Overblijven

Op Plantijn hebben we een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen overblijven en in de klas lunchen.

BSO

Naast Plantijn in hetzelfde gebouw bevindt zich Partou Kinderopvang. Zij verzorgen vanaf 7:30 uur voorschoolse opvang (VSO) en na schooltijd vanaf 15:00 uur buitenschoolse opvang (BSO). Op hun website vindt u alle informatie: www.partou.nl

OBS Plantijn is een van de 13 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.