info@plantijn.org 0342 - 415 635

School

Samen leren creëren

Plantijn is een moderne basisschool met een open cultuur, gericht op respect voor jezelf, de ander en de omgeving. Het gepersonaliseerd leren van elke leerling op didactisch, sociaal en persoonlijk gebied staat centraal. We geven instructie op hun eigen niveau in dynamische instructiegroepen en de leerkrachten zijn vakspecialist. We maken leerlingen eigenaar van hun ontwikkeling middels leergesprekken en portfolio’s. We geloven in de kracht van ‘samen’, wat we creëren in alle lagen van onze organisatie, van leerling tot externen. Als minimaatschappij willen we dat onze leerlingen als zelfbewuste wereldburger Plantijn verlaten.

Leer wie jij kunt zijn!

Team

Nathalie, Mariska, Marian, Marielle, Rogier, Karin,

Evie, Kate, Demi, Lotte, Mitchell, Carina, Dennis

Tamara, Ralph, Rob

Wij werken op school met:

  • Leerkrachten: Lotte, Ralph, Carina, Marielle, Dennis, Rogier, Mariska, Tamara en Karin.
  • Ondersteuners: Demi, Mitchell en Evie
  • Intern begeleider: Marian
  • Conciërge: Harry (niet op de foto)
  • Leerkracht Engels: Kate
  • Remedial teacher: Rob
  • Schoolleider: Nathalie

 

Overblijven

Het overblijven op Plantijn gebeurt in de eigen lokalen en wordt geregeld door een aantal ouders van de school. Via het digitale overblijfsysteem, ‘Overblijven met Edith’ (te bereiken via overblijvenmetedith.nl registreert u zelf wanneer uw kind overblijft.

Mocht u vragen hebben over het overblijven, stuur dan een e-mail naar overblijven@plantijn.org of kom langs op school.

BSO

Naast Plantijn in hetzelfde gebouw bevindt zich Dol Fijn Kinderopvang. Zij verzorgen vanaf 7:30 uur voorschoolse opvang (VSO) en na schooltijd vanaf 15:00 uur buitenschoolse opvang (BSO). Op hun website vindt u alle informatie: www.dolfijnkinderopvang.nl

OBS Plantijn is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.